กำลังโหลด...

งานหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้

กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กบว.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน

จำนวนนักศึกษาที่ปฎิบัติสหกิจศึกษา

จำนวนนักศึกษาที่ปฎิบัติสหกิจศึกษา

จำนวนนักศึกษาที่ปฎิบัติสหกิจศึกษา

จำนวนคณาจารย์ที่ผ่านการอบรมนิเทศสหกิจ


คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นการนำเอาระเบียบข้อบังคับที่สำคัญและหลักสูตรต่างๆ ของทุกคณะในวิทยาเขตปัตตานีมารวบรวมไว้ในเล่มเดียวกัน

เพื่อสะดวกสำหรับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการลงทะเบียนเรียนและประโยชน์ในการเรียนการสอน รวมทั้งเผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน/สถาบันอื่นที่สนใจหรือต้องการใช้ประโยชน์เท่านั้น

คู่มือการศึกษาทั้งหมด

เครื่องมือ

  • ทั้งหมด
  • บุคลากร
  • นักศึกษา